Tarifeler

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında, serbest olmayan tüketiciler ve son kaynak tedariki kapsamındaki tüketiciler için sunulan tarifelerimizi aşağıda inceleyebilirsiniz.

Müşteri Segmenti Tüketim Tarife Tipi Açıklama
Serbest Olmayan Tüketiciler Yıllık 1.200 kWh altı Perakende Satış Tarifesi (Ulusal Tarife)
Müşterinin dahil olduğu abone grubu, alçak gerilim /orta gerilim, tek terim/çift terim ve tek zaman/çok zaman değişkenlerine göre, EPDK tarafından belirlenen ulusal tarifedir. Yürürlükte olan güncel ulusal tarife tablolarına http://epdk.org.tr/Detay/Icerik/3-1327/elektrik-faturalarina-esas-tarife-tablolari adresinden ulaşabilirsiniz.
Son Kaynak Tedariki Kapsamındaki Tüketiciler (Düşük Tüketimli) Yılık 7.000.000 kWh altı Perakende Satış Tarifesi (Ulusal Tarife)
Müşterinin dahil olduğu abone grubu, alçak gerilim /orta gerilim, tek terim/çift terim ve tek zaman/çok zaman değişkenlerine göre, EPDK tarafından belirlenen ulusal tarifedir. Yürürlükte olan güncel ulusal tarife tablolarına http://epdk.org.tr/Detay/Icerik/3-1327/elektrik-faturalarina-esas-tarife-tablolari adresinden ulaşabilirsiniz.
Son Kaynak Tedariki Kapsamındaki Tüketiciler (Yüksek Tüketimli) Yılllık 7.000.000 kWh üstü Son Kaynak Tedarik Tarifesi
1 Ocak 2021 itibarıyla, yıllık 7 milyon kWh ve üstü tüketen ‘Mesken’ abone grubu dışındaki tüm tesisatlar ile yıllık 50 milyon kWh ve üstü tüketen 'Mesken' abone grubu için EPDK tarafından belirlenen tarifedir. Son Kaynak Tedarik Tarifesi, (PTF + YEKDEM) * KBK (1,0938) üzerinden hesaplanır. Bu hesaplama, ulusal tarife gereğince uygulanmakta olan tek zamanlı enerji birim bedelinin altında olması durumunda; ilgili dönemde tüketicinin tabi olduğu abone grubu için ulusal tarife tablosunda yer alan birim bedel üzerinden yapılır. Ayrıntılı bilgi için http://epdk.org.tr/Detay/Icerik/3-15589/son-kaynak-tedarik-tarifesi adresini ziyaret edebilirsiniz.