Enerjisa'da Gelişim
MENU

Enerjisa'da Gelişim

Young Energy
 • Young Energy, genç ve yetenekli çalışanlarımızı yetkin liderler olmaları amacıyla yetkinlik gelişimlerini destekleyen eğitim gelişim programıdır.

  30 yaş altında, en az 6 aylık Enerjisa tecrübesi bulunan, yüksek performans ve potansiyele sahip genç ve yetenekli çalışanlarımızın yetkin liderler olmaları amacıyla gelişimlerini destekleyen bu program 2,5 seneye yayılmıştır. Bu sürenin 1,5 senesi Eğitim Modülü ve takip eden 1 senesi Mentorluk Modülü olarak yürütülür. Program her 2 senede bir yeni çalışanların katılımı ile tekrarlanır.

  Young Energy Programı yetkinlikler üzerine yoğunlaşmış ve bu yetkinlikleri yalnızca eğitimlerle değil aynı zamanda deneysel öğrenme metodları, takip sistemleri, geri bildirim seansları, mentorluk ve bunun gibi eğitim dışı faaliyetlerle de destekleyen bir yapıdadır.

Grow
 • ROTA kapsamındaki çalışanlarımızın (Kıdemli Uzman, Süreç Yöneticisi ve Takım Yöneticisi) kariyer hedeflerine ulaşabilmeleri için gerekli olan yetkinliklerin yanı sıra, mesleki ve sektör bilgisi kazandırarak kişisel gelişimlerine destek olan 1,5 seneye yayılmış bir gelişim programıdır.

  Her pozisyonun ihtiyaçları doğrultusunda Eğitim Modülleri farklılık gösterir, dışardan alınan sınıf içi eğitimlerin yanı sıra İç Eğitmenler ile de desteklenir.

Envision
 • Enerjisa üst yönetiminin, ortak liderlik dili kullanarak hedeflenen organizasyonel iklimi yaratmasını destekleyen platformumuz.

T.E.A.M.
 • T.E.A.M. Orta Kademe Yöneticilere özel olarak tasarlanan gelişim programımız ile, farklı kıdem seviyelerden ve değişik lokasyonlardan müdürlerimizi biraraya getirerek, katılımcıların yönetsel becerilerini geliştirmelerine destek sağlamayı hedefliyoruz.

  Orta Kademe Yöneticilerimizin gelişimi vasıtasıyla tüm organizasyonu, stratejik hedeflerine ve geleceğe taşımak üzere hayata geçirilen T.E.A.M. programını 2010 yılından bugüne, Enerjisa iş birimlerindeki tüm orta kademe yöneticileri kapsayacak şekilde yürütüyoruz.

Power
 • Üretim alanında santral ve bakım yöneticilerimiz ile dağıtım alanında operasyon yöneticilerimizi, kritik yetkinlikleri doğrultusunda farklı eğitim araçlarıyla destekleyen 1,5 yıla yayılmış gelişim programımız.

Satış Okulu
 • Satış alanında Türkiye’de enerji sektörünün en nitelikli iş gücü olması vizyonunu desteklemek amacıyla yetkinlik ve teknik ihtiyaçlarının farklı eğitim metotlarıyla gelişimini sağlamayı amaçlayan, 3 yıla yayılmış gelişim programımız.

Teknisyen Okulu
 • Türkiye enerji sektöründe nitelikli iş gücü desteklemek amacı ile Teknisyen Okulu Projesi 2012 yılında hayata geçirilmiştir. Projenin amacı; yüksek potansiyelli, öğrenmeye açık, tecrübesiz teknisyen adaylarını eğitim ve gelişim programları ile destekleyerek hem enerji sektörüne hem de Enerjisa'ya kazandırmaktır.

  İşe alım stratejisinin bir parçası olarak, Teknisyen Okulu işe alım sürecini de bütünsel bir yaklaşım ile ele alır, projenin amacı ile paralel olarak, yüksek potansiyelli adayların istihdam edilebilmesi için seçme ve yerleşme sürecinde farklı araçlar (teknik sınav, detay algı testi, genel yetenek testi, kişilik envanteri vb.) kullanılır. Bu testlerden başarı ile geçen adaylar, mülakatlara davet edilir ve uygun değerlendirilen adaylar Teknisyen Okulu'na kabul edilir.