Sürdürülebilirlik | Enerji
MENU

Sürdürülebilirlik | Enerji

Yenilenebilir Enerji
 • Enerjisa olarak, faaliyetlerimizi kaynakları bakımından çeşitlendirilmiş, verimli ve rekabetçi üretim portföyü esasına dayalı olarak yürütmekteyiz.

  Yenilenebilir enerji kaynakları, Türkiye’nin enerji güvenliğini sağlamak ve cari açığı azaltmak bakımından da büyük önem taşıyor. Bu kapsamda Enerjisa’nın işletmedeki hidro ve rüzgar santrallerinin toplam kapasitesi 1,500 MW’a ulaştı. Bu bizi yenilenebilir enerji üretimi alanında Türkiye’nin en büyük özel sektör yatırımcılarından biri yapıyor.

  Yenilenebilir enerji üretimimizi daha da arttırmak şirket olarak öncelikli hedeflerimiz arasında. Hidro, rüzgar ve diğer alanlarda yatırım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda Türkiye’de yeni gelişmekte olan güneşe dayalı elektrik üretiminde de öncü şirketlerden biri olarak proje geliştirme faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Lisanslı Muş ve diğer projelerimizle güneşe dayalı üretim yatırımlarımızı hızla arttırıyoruz.

Karbon Azaltım Projeleri
 • Enerjisa, karbon azaltım kredilerinin sertifikalandırılmasında uluslararası platformda en güvenilir standartlar arasında kabul edilen Gold Standard ve Verified Carbon Standard kapsamında; Çanakkale, Balıkesir ve Dağpazarı Rüzgar Enerjisi Santralleri ile Menge, Sarıgüzel, Kandil, Yamanlı II, Doğançay, Kavşakbendi, Dağdelen ve Kuşaklı Hidroelektrik Santralleri’ni karbon azaltım projeleri olarak geliştirmiştir.

  Karbon azaltım  projelerimiz sayesinde yılda toplam 1 milyon tondan fazla karbon azaltımı sağlamaktayız. Karbon azaltım projelerinin sertifikalandırılma sürecinde sadece sağlamış oldukları karbon azaltımı değil, bulundukları bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına, yerel ekonomiye ve topluma katkısı da dikkate alınmaktadır. Bu yönüyle baktığımızda projelerimiz sadece gerçekleştirdiği karbon azaltımı ile değil, bulundukları bölgeye ve çevreye katkıları ile de değerlendirilmiş ve sertifikalandırılmış olmaktadır.

Enerjisa’dan 'Gelecek için Akıllı Teknoloji'
 • Enerjisa Dağıtım Şirketlerimiz olan Başkent EDAŞ, AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ, sorumluluk bölgelerinde ‘Gelecek için Akıllı Teknoloji’ konsepti altında çeşitli teknoloji odaklı yatırımlar ve AR-GE çalışmaları yürütmektedir:

  • SCADA Projesi:

  SCADA ile tüketicilerimizin ihbarını beklemeksizin meydana gelen kesintilerden anında haberdar olabiliyoruz ve ‘Operasyonel Kalite’ ile verimliliğimizi üst seviyeye çıkarabiliyoruz. Şu anda Başkent EDAŞ bölgesinde yaklaşık 900 noktayı Kontrol Merkezimiz üzerinden gerçek zamanlı olarak izleyebilmekte ve kontrol edebilmekteyiz. AYEDAŞ ve Toroslar bölgelerinde de mevcut sistemlerin geliştirilmesi ve benzer bir sistemin kurularak entegre hale getirilme çalışmaları başlamıştır.

  • OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi) Projesi:

  OSOS Projesi, akıllı şebekeler konusunda tüketicilerimize en çok dokunan noktaların başında gelen sayaçların uzaktan ve anlık okunabilmesini amaçlar. Bu proje kapsamında, bugün itibariyle yaklaşık 20.000 sayaç uzaktan okuyabiliyor ve endeks verilerini anlık olarak takip edebiliyoruz.

  • Akıllı Sayaç Pilot Projeleri:

  Çift yönlü haberleşme altyapısına sahip gelişmiş akıllı sayaç sistemlerinin pilot bölgelerde karşılaştırmalı performans analizlerinin yapılmasını amaçlayan Uzaktan Sayaç Okuma Pilot Projemiz, 2013 yılı 2. yarısında başlamıştır. Proje kapsamında, sayaçların endeks okuma, yük profili, açma/kesme, yük limitleme ve sayaçlara yapılan müdahalelerin tespitini uzaktan gerçekleştirebilme ve izleyebilme özellikleri sayesinde sayaç operasyonlarında iyileştirmeler sağlayabilecek haberleşme teknolojilerinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

  • Akıllı Şebeke Fizibilite Projesi:

  Enerjisa Dağıtım Şirketlerimizden Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin, 2013 Şubat ayında ABD Ticareti Geliştirme Ajansı (USTDA) hibe kredisiyle başlattığı Akıllı Şebeke Fizibilite çalışması Aralık 2013 itibariyle tamamlandı. Akıllı Şebekeler vizyonunun iletişim, otomasyon ve akıllı sayaç altyapıları, dağıtık üretim tesisleri, elektrikli araçlar gibi çeşitli açılardan değerlendirildiği ve dağıtım şebekesine olası etkilerinin dikkate alındığı bu proje kapsamında; Türkiye’de geçerli, sürdürülebilir ve verimli bir Akıllı Şebekeye bilinçli bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla Başkent EDAŞ’ın mevcut durumu, teknik, yasal, çevresel ve ekonomik çerçevede yapılan analizler değerlendirilerek akıllı şebekeler yol haritası belirlendi.

  • USTDA Akıllı Şebekeler 2. Faz Projesi:

  2011 yılında Akıllı Şebekeler yol haritası çalışması ile ABD Ticaret Geliştirme Ajansı’ndan (USTDA) fon almaya hak kazanan Başkent EDAŞ, bu çalışmanın rehberliğinde akıllı şebekeler konusunda birçok önemli projeyi sektörde ilk kez hayata geçirdi. Başkent EDAŞ sürdürdüğü başarılı uygulamaları nedeniyle ikinci faz çalışmaları için ABD Ticaret Geliştirme Ajansı’ndan   $500.000 ABD doları tutarında yeni bir destek fonu almaya hak kazandı.

  • Akıllı Enerji Farkındalık Sistemleri:

  Enerjisa olarak, akıllı bina ve mikro-şebeke altyapılarında kullanılarak enerji verimliliğini ve sürdürülebilirliği artırmak amacıyla geliştirilen Smart Energy Aware Systems (SEAS) projesine destek veriyoruz. 3 sene sürmesi planlanan bu projeye 7 ülkeden (Fransa, Türkiye, Finlandiya, İspanya, Portekiz, Romanya, Belçika) toplam 33 kuruluş birlikte katkıda bulunuyor.

  • Elektirikli Araç Projesi:

  Enerjisa olarak “Gelecek için akıllı teknoloji” başlığı altında geliştirdiğimiz projelere son olarak bir yenisini daha ekledik. Dağıtıma Gömülü Sistemlerin Etki Analizi ve Optimizasyonu (DAGSİS) projesini geliştirerek, elektrikli araçların kullanımının artması ile oluşacak enerji talebinin elektrik şebekesine etkisini incelemektedir. Kapsamı çok geniş olan bu proje, ülkemizde elektrik araç kullanımının yaygınlaşması ve böylece karbon salınımı ve temiz çevre için de fayda sağlayacaktır. Projeye bu aşamada Enerjisa Dağıtım Şirketleri adına Başkent EDAŞ ilk uygulama ile dahil olmuş olup, ilerleyen dönemde aynı uygulama AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ bölgesinde de gerçekleşecektir.

Dağıtık Üretim ile “Geleceğin Enerji Çözümleri”
 • Artan dünya nüfusu ve gelişen teknoloji, beraberinde enerji ihtiyacındaki artışı getirmiştir. Yaklaşık son iki yüz yıldır fosil yakıtların yaygın kullanımı doğaya büyük zararlar vermekle birlikte, artan petrol ve doğalgaz fiyatları sebebiyle ekonomi üzerinde de olumsuz etkileri olmuştur. Bu durumun en büyük çözümü ise yenilenebilir enerji kaynaklarının ve sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasıdır.

  Yenilenebilir enerji kaynakları, miktarlarının sınırsız olması, çevreye verdikleri zararın daha az olması nedeniyle fosil yakıtlardan daha avantajlıdır. Güneş ve rüzgar enerjisi, en fazla bilinen ve enerji üretim teknolojileri en hızlı büyüme kaydeden, ülkelere sürdürülebilir kalkınmayı sağlamada yardımcı olacak başlıca yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.

  Sürdürülebilirlik tanımının “üretebilme yeteneğinin yakın gelecekte korunması” olduğunu göz önüne alırsak, elimizdeki sistem ve kaynakların daha uzun süreli ve daha yüksek verimde kullanılabilmesi de bu kapsam dahilindedir.

  Enerjisa Dağıtık Üretim olarak bizler, ticarethane ve sanayi tesislerinde enerji sistemleri sürdürülebilirliğini sağlamak amacı ile bu iki yöntemi de kullanmaktayız. Çatı veya arazi uygulamalı güneş ve rüzgar sistemleri sayesinde tesislerin enerji harcamalarında onlara avantaj sağlamakla kalmayıp, iç tüketim enerjilerini yenilenebilir kaynaklardan elde ederek sürdürülebilirlik ilkesi içinde bu üretimi gerçekleştirmelerini sağlamaktayız. Bunun yanında, basit sistemde kullanılan gaz türbinleri kullandığı enerjinin %30-40 kadarını elektriğe çevirebilirken, kojenerasyon ve trijenerasyon tesisleri ile yeni teknolojilerden yararlanarak %70’e varan verimler elde edebiliyoruz.

  Grafik 1: Fotovoltaik Sistem

  fotovoltaik

  Grafik 2: Kojenerasyon ve Trijenerasyon Sistemleri

  koje