Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik

Enerjisa olarak; entegre yapımız, müşteri ve pazar odaklı iş modellerimiz, verimliliği ve teknolojiyi esas alan üretim ve dağıtım yatırımlarımız, rekabetçi stratejilerimiz ile elektrik zincirinin tüm aşamalarında değer yaratmayı hedefliyoruz. Hayatın devamlılığı ve sürdürülebilir enerji için çevre ile uyumlu ve yüksek verimli tesisler kurup, güvenle işleterek yeni kaynaklardan sağladığımız temiz enerji ile geleceğe yatırım yapıyoruz. Sektördeki fırsatları değerlendirerek ortaklarımıza, müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve topluma değer yaratmayı ve tüm faaliyet alanlarında tercih edilen tedarikçi olmayı amaçlıyoruz.

Yatırım kararlarımızda ve operasyonlarımızda çevresel ve toplumsal faktörleri de hesaba katarak yeni projeler geliştiriyoruz. Verimli ve çevre ile uyumlu santrallerimiz, yenilenebilir enerjiye dayalı üretim ile sağladığımız karbon azaltım fırsatları, teknoloji ve verimlilik odaklı elektrik dağıtım yatırımlarımız ve operasyonlarımız ile sürdürülebilirliğe önemli katkılar sağlıyoruz.

Enerjisa olarak, sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde çalışmalarımızı 3 temel alana odaklıyoruz: 

Çevre & Toplum | Eğitim | Enerji

Bu üç alanda, faaliyet gösterdiğimiz bölgelere mümkün olan en yüksek katma değerli iyileştirme ve yenilikleri getirerek, ortak yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Bu amaçla;

  • Santrallerimizi inşa ettiğimiz ve faaliyete geçirdiğimiz bölgelerde başta yerel halk olmak üzere pek çok kişi için istihdam yaratıyor, bu bölgelerin toplumsal kalkınmasına katkı sağlayacak çeşitli projeler geliştiriyoruz,
  • Gençlerin eğitimine katkıda bulunuyoruz,
  • Çalışanlarımızın gönüllülük esası ile katılım gösterdiği sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz,
  • Yatırımlarımızı planlarken yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasına büyük önem gösteriyoruz,
  • Santral yatırımlarında ve işletmelerimizde, verimli ve çevre ile uyumlu teknolojileri uyguluyor, üretim portföyümüzle Türkiye elektrik sektörünün enerji güvenliğine ve büyümenin sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyoruz. 
Çevre ve Toplum

Yerli kaynaklarımızı ekonomiye kazandırmanın yanında, faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde yaşayan yerel halkla ortak bir yaşamı paylaşıyor, faaliyetlerimizi çevreye duyarlı şekilde yürütüyoruz.

Eğitim

Yenilediğimiz okullar ve öğrencilere verdiğimiz enerji verimliliği eğitimlerimiz ile eğitime destek veriyor, geleceği yeniden tesis ediyoruz. 

Enerji

Verimli ve çevre ile uyumlu santrallerimiz, yenilenebilir enerjiye dayalı üretim ile sağladığımız karbon azaltım fırsatları, teknoloji ve verimlilik odaklı operasyonlarımız ile sürdürülebilir bir enerji geleceği için çalışıyoruz.

Enerjik Gönüller

Toplumda sürdürülebilir değer yaratmak için eğitim, çevre ve enerji alanlarında hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk çalışmalarımıza çalışanlarımızı da dahil ediyoruz.