Strateji
MENU

Strateji

Değerler
Politikalar
 • Kalite Politikası

  Türkiye’nin lider enerji şirketi olma vizyonumuz doğrultusunda; satış ve dağıtım değer zinciri boyunca Toplam Kalite Yönetimi’ni başarı ile uygulamak için;

  • Yasal mevzuatları göz önünde bulundurarak, sektördeki gelişimleri takip etmeyi ve sektöre yön vermeyi,
  • Yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerle müşterilerimizin memnuniyetini arttırmayı,
  • Gelişim, eğitim, mentorluk ve etkili iletişim uygulamalarıyla, tüm çalışanlarımız arasında mükemmelliği, katılımcılığı, paylaşımcılığı ve yaratıcılığı teşvik ederek kalite kültürünü güçlendirmeyi,
  • İş ortaklarımız, hissedarlarımız ve toplum ile güvene dayalı sürdürülebilir ilişkiler kurmayı,
  • Süreç, ürün ve hizmetlerimizin kalitesini sürekli iyileştirmeyi hedefleriz.

   

  İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikası

   

  İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre konularında gösterdiği hassasiyetle, sektörün ve dünyanın öncü enerji şirketlerinden olmayı hedefleyen ENERJİSA ENERJİ A.Ş. olarak; dağıtım ve satış faaliyetlerimizde;

  • İş Sağlığı Güvenliğini işimizin doğal bir parçası olarak benimseriz.
  • İş Sağlığı Güvenliği kültürümüzü ve Çevre bilincimizi geliştirmeyi ve sürdürmeyi hedefleriz.
  • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken sürdürülebilir kalkınma ve kirliliğin önlenmesi ilkelerini benimseriz.
  • İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre ile ilgili yasal ve diğer yükümlülüklerimizi yerine getiririz.
  • Her türlü iş kazasının ve meslek hastalığının önlenebilir olduğuna inanarak; çalışanların sağlık bütünlüğünü bozabilecek tüm riskleri önceden tespit eder ve gerekli tedbirleri alırız.
  • Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini periyodik olarak denetleyip kontrol altında tutarız.
  • Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkları mümkün olduğu kadar kaynağında azaltarak; atıkların doğaya zarar vermeyecek şekilde geri dönüşümünü, geri kazanımını ve bertarafını sağlarız.
  • Sektördeki ve dünyadaki iyi uygulamaları da dikkate alarak, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre ile ilgili ölçülebilir hedefler oluşturur, gerçekleşmesini düzenli olarak gözden geçirir ve bu alandaki performansımız ile yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştiririz.
  • Yönetiminin desteği ile İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına, organizasyonumuzun her kademesinden çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın işbirliği ile katılımını sağlarız.

   

  İş Sağlığı Güvenliği ve Çevreden taviz vermeyiz.

   

  Bilgi Güvenliği Yönetim Politikası

  Enerjisa Enerji A.Ş. olarak,  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin ISO 27001 standardı gerekliliklerine göre kurulmasını ve sürdürülmesini hedeflemekteyiz. Sistemin temel amacı; regülasyon gereği korunması gereken, günlük operasyonların ve stratejik rekabet avantajının sürekliliğini garanti altına alan bilgilerin gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirliğini sağlamaktır.

  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması ve işletilmesi için Enerjisa:

  • Kapsamda yer alan süreçler üzerinde tanımlı riskleri azaltmak veya bertaraf etmek için etkin ve yeterli bilgi güvenliği risk yönetimi yaklaşımını oluşturur, bilgi güvenliği risklerini kabul edilebilir seviyeye indirebilmek için gerekli kaynakları ayırır.
  • Çalışanların, üçüncü taraf ve paydaşlarının Bilgi Güvenliği’ne yönelik rol ve sorumlulukları hakkında farkındalığını arttırmak üzere düzenli eğitim ve öğretim aktiviteleri düzenler.
  • Kritik süreçlerin sürekliliğini sağlamak üzere uygun iş sürekliliği planlarını ve sistemlerini geliştirir ve sürdürür.
  • Bilgi Güvenliği ihlallerini yönetmek ve tekrarlamasını önlemek için uygun önlemleri alır.
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm uygulanabilir yasa, enerji piyasası regülasyonları, sözleşmeye dayalı yükümlülükler, endüstri standartları ve diğer ilgili iç ve dış gerekliliklere uyar, sürekli bu yönde iyileştirmelerde bulunur.
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini, güvenlik kontrol hedefleri belirleyerek, düzenli denetimler ve gözden geçirmelerle sürekli iyileştirir.
  • Tüm çalışanların Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi politaka, prosedür ve kontrollerine uymalarını garanti altına alır.