Partner Hub Platformu Gizlilik ve Kullanım Koşulları

Enerjisa Partner Hub Enerjisa Enerji A.Ş. ve Enerjisa Enerji A.Ş. ‘ye bağlı şirketler’in bir platformudur.

Enerjisa Enerji A.Ş. (Enerjisa), Enerjisa Partner Hub kapsamında aldığı datayı işbirliği yapacağı şirketleri değerlendirmek için toplamaktadır. Kişinin/şirketin verdiği bilgiler kişinin/şirketin işi ile ilgili değerlendirme yapabilmemizi sağlayacak yeterli bilgiyi içermeli, ancak hassas ve ticari sır niteliğindeki bilgileri içermemelidir. Enerjisa’nın amacı şirketlerle işbirliği yapmak için şirketin ürün ve hizmetini değerlendirmektir, fikir ile ilgilenmez. Enerjisa daha önce benzer bir işi, ürünü veya hizmeti değerlendirmiş olabilir veya benzer bir ürün ve hizmet üzerine daha önce çalışmış veya hali hazırda benzer bir ürün veya hizmet ile ilgili çalışıyor olabilir, aynı konudaki bir başka şirketi seçebilir, bu nedenle kişinin/şirketin Enerjisa Enerji ile paylaştığı içerik Enerjisa’yı herhangi bir yükümlülük ve taahhüt altına sokmaz. Değerlendirme ve değerlendirme yönteminde Enerjisa’nın tâbi olduğu mevzuat hükümleri saklıdır.

Enerjisa ile kişiler/şirketler tarafından paylaşılan tüm bilgi ve belgeler üzerindeki fikri mülkiyet hakları paylaşanın sorumluluğundadır. Kişi/şirket, paylaşılan bilgi ve belgelerdeki fikri mülkiyet haklarının kendine ait olduğunu ya da fikri mülkiyet hak sahibinden kullanım için gerekli izinleri almış olduğunu taahhüt eder. Fikri ürünlerin kişi/şirket tarafından yetkisiz şekilde paylaşılması ya da paylaşılan bilgi ve belgelerin bir başkasına ait fikri mülkiyet haklarına zarar vermesi ya da fikri mülkiyet hakkı içeren bilgi ve belgelerin herhangi bir şekilde yetkisiz kişilerin eline geçmesi ya da kamuya açıklanmış fikri ürünlerin yetkisiz 3. Kişilerce kullanılması durumunda Enerjisa bunlardan kaynaklı olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Paylaşılan her türlü bilgi ve belgenin doğruluğunun, güvenilirliğinin sorumluluğu paylaşan kişiye/şirkete aittir. Kişi/şirket, paylaşımın Enerjisa tarafından kullanımın başkasının haklarına zarar vermeyeceğini taahhüt eder.

Enerjisa Partner Hub internet sitesinden Enerjisa tarafından işletilmeyen diğer 3. Kişi web sitelerine bağlantılar verilmektedir. Bu internet sitelerinden herhangi birini ziyaret eden kişi/şirket, o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını incelemeli ve koşullarını kabul etmelidir. Enerjisa Partner Hub, Enerjisa dışındaki farklı servis sağlayıcılar ile çalışmaktadır. Kişinin/şirketin verdiği bilgiler servis sağlayıcının veri tabanına girecektir ve o servis sağlayıcının veri koruma ve veri işleme kuralları geçerli olacaktır. Kişinin/şirketin Enerjisa ile verilerini paylaştığı yer AirTable’a ait veri tabanıdır. Veri tabanına girilen bilgiler AirTable tarafından kullanılır. Aynı zamanda AirTable kendi platformu üzerinde açılan davetlere katılımın kolaylaştırılması için, kişinin/şirketin bilgilerini saklayabilir veya 3. Kişilerle paylaşabilir. Enerjisa Partner Hub aracılığıyla Enerjisa ile bilgilerinizi paylaşmadan önce https://airtable.com/tos adresindeki Airtable’a ait “Terms of Service” dokümanını ve https://airtable.com/privacy adresindeki “Privacy Policy” dokümanını okumalı ve kabul etmelisiniz. Enerjisa Partner Hub internet sitesinde “Başvur” butonundan yönlendirileceğiniz AirTable’a ait web sitesi aracılığıyla yukarıda bahsi geçen dokümanları okuyup kabul edebilirsiniz. Servis sağlayıcıların ve diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından Enerjisa sorumlu değildir.

Paylaşımlarınızın kişisel veri içermesi durumunda öncelikle Enerjisa’nın https://www.enerjisa.com.tr/tr/bilgi-kisisel-veri linkinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması dokümanını okuyarak, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik ENERJİSA politikası ile kişisel verilerinize ilişkin haklarınız konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. Kişisel Verilerin Korunması sayfamızı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz.

Enerjisa Enerji A.Ş.: Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satıs A.Ş., Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş., Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş., Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş., Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş. ve Enerjisa Enerji A.Ş.’nin doğrudan ya da dolaylı iştirak ilişkisi içinde olduğu/olacağı diğer şirketleri ifade eder.