Duyurular
MENU
Artık İcra Ödemeleri İçin Hizmet Noktalarımıza Gitmek Zorunda Değilsiniz
 • Değerli Müşterimiz,

  Artık icra ödemeleri için hizmet noktalarımıza gitmek zorunda kalmadan, Akbank online ve fiziksel kanallarından da kolaylıkla işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

  Sözleşme hesap bilginiz ile Akbank internet, Akbank mobil, Müşteri İletişim Merkezi *ve *şubelerden *ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

  *Bu kanallardan dosya borcuna kısmi ödeme yapılamamaktadır.

EPDK Saat Değişikliği Duyurusu
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

  KURUL KARARI

  Karar No: 6561                                                            

  Karar Tarihi: 27/10/2016

   

  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/10/2016 tarihli toplantısında, 30/12/2015 tarih ve 5999-3 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen ve 31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar” ın 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının;

  “(2) Çok zamanlı tarifelerin uygulanması bakımından sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmemiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için Ekim ayının son pazar günü ile Mart ayının son pazar günü arasında;

  Gündüz dönemi            : Saat 07-18

  Puant dönemi              : Saat 18-23

  Gece dönemi               : Saat 23-07

  olarak, Mart ayının son pazar günü ile Ekim ayının son pazar günü arasında ise;

  Gündüz dönemi            : Saat 06-17

  Puant dönemi              : Saat 17-22

  Gece dönemi               : Saat 22-06

  olarak uygulanır.

  Sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için yıl boyunca;

  Gündüz dönemi            : Saat 06-17

  Puant dönemi              : Saat 17-22

  Gece dönemi               : Saat 22-06

  olarak uygulanır. Bununla birlikte, iletim ve dağıtım şebekelerinin verimli kullanılabilmesi amacıyla sayaç altyapısının uygun olduğu tüketiciler, tüketici grupları, tüketim seviyeleri ya da bağlantı tipleri için farklı çok zamanlı tarifeler Kurul onayı ile uygulanabilir. Farklı çok zamanlı tarifelerin uygulanması durumunda, tüketiciler içerisinde sayacı çok zamanlı ölçüme uygun olmayanlara tek zamanlı tarife uygulanır.” şeklinde değiştirilmesine, bu değişikliğin görevli tedarik şirketleri tarafından ilgili tüketicilere bildirilmesine, karar verilmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Enerjisa Politikası
 • Anayasal bir hak olarak düzenlenen kişisel verilerin korunması ve hukuksal güvence altına alınması, temel hak ve özgürlükler açısından önem taşımaktadır. Sorumluluğumuzun farkındayız ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde kullanımına çok önem veriyoruz. Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca korunması ve bu bilgilerin KVKK’ya uygun kullanımı en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır. İşte bu yüzden kişisel verilerin işlenmesi işlemlerini ve bu konudaki haklarınızı size daha ayrıntılı açıklamak istiyoruz.

  KVKK uyarınca, kişisel verileriniz sadece aşağıda açıklandığı çerçevede; işlenecek, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilerle paylaşılabilecektir.

  1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

  Yalnızca elektrik enerjisi tedariki için Enerjisa ile yapmış olduğunuz sözleşme (“Sözleşme”) ve sözleşme görüşmeleri kapsamında, sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda vermiş olduğunuz kişisel verileriniz işlenecektir. Verdiğiniz kişisel veriler; sözleşme kapsamındaki hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, elektrik piyasası mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuat ve kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri ve şirketin satış ve pazarlama faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak  amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca kişisel verileriniz, sizlere sunduğumuz hizmet kalitemizin arttırılması ve satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak profilleme/segmentasyon çalışmaları gibi çalışmalar kapsamında da kullanılabilecektir.

  1. Veri Saklama ve Veri Güvenliği

  Kişisel verileriniz, veri işleme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

  1. Veri Paylaşımı 

  Açık rızanız bulunmadan verileriniz amaç dışında kullanılmayacak olup, yasal zorunluluklar ve resmi kurum ve kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla, yurt içinde ve yurt dışında paylaşılmayacaktır, aktarılmayacaktır. Kişisel verilerin Hacı Ömer Sabancı Holding şirketleri, Enerjisa grup şirketleri ve faaliyetlerimizi yürütmek, hizmet kalitemizi artırmak üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız 3. kişilerle paylaşılabilmesi ve işlenebilmesi için kaydedilen sesli onayınız veya Sözleşme/izin formu üzerindeki yazılı izniniz gibi basılı veya elektronik ortamda vereceğiniz açık rızanız gerekmektedir.

   

  1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklar  

  KVKK hükümleri uyarınca 07 Ekim 2016 tarihinden itibaren Enerjisa’ya/Veri Sorumlularına başvurarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep edebilir,
  • Kişisel verinin işlenme amacını ve bu amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,
  • Kişisel verinin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmışsa aktarım yapılan 3. kişileri öğrenebilir,
  • Kişisel veriler eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep edebilir,
  • Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini isteyebilir,
  • Aktarım yapılan 3. kişilerden kişisel verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep edebilir,
  • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

  Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik haklarınız hakkında ayrıntılı bilgi almak içinmusteriiliskileri@enerjisa.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

  1. Veri Gizliliği İlkelerinde Yapılacak Değişiklikler 

  Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

Elektrik Faturaları Hakkında Duyuru
 • Basın Bültenleri Görseller Basın İletişimi Elektrik Faturaları Hakkında Duyuru  Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada elektrik faturalarına gizli zam yapıldığına dair çıkan haberler elektrik faturalarında yer alan bedeller konusunda bilgi kirliliğine sebebiyet vermiştir.  Hizmet verdiğimiz değerli müşterilerimize doğru ve güvenilir bilgiyi sağlamak adına EPDK tarafından konuya ilişkin olarak yayınlanan basın açıklamasının önemli noktalarını aşağıda alıntılayarak bilgilerinize sunarız.  Duyurunun tam metnine www.epdk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.    1- (…) EPDK tarafından yapılan zam Kurum internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmış ve Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  2- (…) Dağıtım bedeli, elektriğin taşınması anlamına gelen dağıtım hizmetinin karşılığında alınmaktadır.  3- İstanbul ve Ankara için farklı tarifeler söz konusu değildir. (Ulusal tarife uygulaması söz konusudur).  4- (…) Daha önceki dönemde dağıtım bedeli, iletim bedeli ve sayaç okuma bedeli gibi ayrı ayrı belirlenen bedeller yeni dönemde dağıtım bedeli başlığı altında birleştirilmiştir. Ancak dağıtım bedeli enerji fiyatının sadece bir bileşenidir. (...)

Telefon Dolandırıcılığı ile İlgili Duyuru
 • Enerjisa ismi kullanılarak sözde avukatlık bürosundan gelen ve şahıs hesabına para yatırılması talep edilen telefon çağrılarına itibar etmemenizi önemle rica ederiz.

  Şirketimiz avukatlarının kendi şahıs hesaplarına para talep etme yetkileri bulunmamaktadır. Şirket hesabımız dışında sizlere bildirilen şahıs hesaplarına kesinlikle para yatırmayınız.

  Böyle bir dolandırıcılıkla karşılaşmanız halinde, ilgililer hakkında gerekli yasal yollara başvurabilmemiz için 444 4 372’yi arayabilirsiniz.

Enerjisa Saha Satış Danışmanlarıyla İlgili Duyuru
 • Enerjisa olarak müşterilerimize en kaliteli ve hızlı hizmeti verebilmek için birçok kanaldan müşterilerimizle iletişim kuruyoruz.


  14 ilde 400’e yakın Enerjisa Saha Satış Danışmanımız hafta içi her gün en iyi hizmeti verebilmek için müşterilerimizi ziyaret etmektedirler.


  Kapınıza kadar gelen Enerjisa Saha Satış Danışmanlarımızla ilgili 444 4 372 numaralı Enerjisa Çağrı Merkezimizi arayarak bilgi alabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri Merkezlerimizde Çalışma Saati Değişikliği
 • 3 Nisan 2017 itibariyle Müşteri Hizmetleri Merkezlerimizin çalışma saatleri hafta içi 08:30-12:30 / 13:30-17:30 olarak güncellenmiştir.