Basın Bültenleri
MENU

Türkiye'ye Güvenimiz Tam, Hedeflerimizde Sapma Yok

SABANCI HOLDİNG ENERJİ GRUP BAŞKANI MEHMET GÖÇMEN: “TÜRKİYE'YE GÜVENİMİZ TAM, HEDEFLERİMİZDE SAPMA YOK”
 
ENERJİSA CEO’SU YETİK K. MERT: “YATIRIMLARIMIZI VE OPERASYONLARIMIZI, LİBERALİZASYONDA ÖNCÜ ROLÜMÜZ İLE SÜRDÜRECEĞİZ.”
 
Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Mehmet Göçmen ve Enerjisa CEO’su Yetik K. Mert, enerji sektörüyle ilgili dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeleri paylaşmak ve Enerjisa’nın gelecek döneme ilişkin hedeflerini aktarmak amacıyla düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarıyla biraraya geldi.
Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Mehmet Göçmen konuşmasında " Bizim Sabancı Topluluğu olarak, Türkiye’de bu sektörün liberalleşmeye doğru emin adımlarla ilerlerdiğine ve liberalleşmesiyle oluşacak ortama güvenimiz tam. Bu bağlamda hedeflerimizde en ufak bir sapma yok.Enerjisa da üretimde dinamik bir portföy aracılığıyla, en verimli ve rekabetçi üretim yatırımları ve operasyonlarının, dağıtımda Türkiye’nin örnek dağıtım şirketlerinin, elektrik satışında da en rekabetçi tedarik şirketlerinin sahibi olma hedefleriyle bugünü yönetirken geleceğe yönelik adımlarını etkinlik, verimlilik ve esneklik prensipleriyle planlıyor. dedi.

Enerjinin "çok dikkatli yönetilmesi gereken stratejik bir alan" olduğuna işaret eden Göçmen: Sabancı Holding olarak enerjiyi stratejik bir sektör olarak gördüklerini ve bu alanda Türkiye’nin büyümesine, gelişmesine, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlamaya devam ettiklerine dikkat çekti.
"Türkiye'de son 12 yılda sektör hem arz tarafıyla hem tüketim tarafıyla çok hızlı bir büyüme gösterdi. Arz tarafında, bendeki rakamlarla son on iki yılda 2,1 defa artarak bugünkü 68 gigavat seviyesine geldi. Tüketim tarafı 2009'a kadar bazı yıllar %9’larda, ortalama yüzde 6-7’lerden  fazla büyüyerek, çok ciddi bir büyüme hızıyla bugüne geldi. Enerji sektörü Türkiye’de 'birçok alandan beklenmeyecek üst performans' gösterdi. Bugün vardığımız noktada ise, arzla talep arasında talebin düşük kalmasıyla, arz fazlası bir ortam oluştu. Sadece ekonomimizin daha yavaş büyümesiyle değil, ayrıca mevsim koşulları, enerji verimliliği bilinci gibi nedenlerle de talebin artış hızı biraz daha düşmüş durumda. Kaynakların verimli kullanımı çok daha önem kazandı.”
 
Sektörün, 2016'ya doğru ilerlediğine dikkati çeken Göçmen, şunları kaydetti:
 
"Doğal gaz piyasalarının serbestleşmesi, devletin ellerindeki üretim birimlerini özelleştirilmesi, piyasa mekanizmalı fiyatlandırma sistemleri ve pazarda serbest rekabet ortamının oluşması gibi bir dizi önemli adıma gereksinim var.”
 
Serbest piyasa koşullarının oluşturulmasının da şeffaflığa ilave yapacağına işaret eden Göçmen, serbest tüketici limitlerinin değişimi ve sosyal tarife gibi konuların da 2015 yılı içinde kararlaştırılması gereken unsurlar olduğunu dile getirdi. Piyasanın daha liberal, rekabetçi ve daha şeffaf bir yapıya ulaşması yönünde gerekli adımların gelecek dönemlerde atılması gerektiğini belirten Göçmen, Yeni Elektrik Piyasası Kanunu ile çerçevesi çizilmiş olan EPİAŞ’ın daha fazla zaman kaybetmeden faaliyete geçirilmeli şeklinde konuştu.
 
Göçmen, düzenleyici kurum ve hükümetin, bu yeni tarife döneminde ana kriterleri açıklamayı erken yapmasının Türkiye'nin lehine olacağını belirterek, "2015-2016 yıllarında Türkiye'yi bekleyen belirsizlikleri göz önüne alırsak, 2016 yeni tarife döneminin erken açıklamasının enerji sektörünün önündeki engelleri kaldıracağının ve bu durumun dış finans ve yatırım çevrelerinde şeffaflık sağlayacağının  altını çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
 
Bütün umut ve inançlarının bu güven ile önümüzdeki dönemde, hedefe doğru gideceklerini gösterdiğini belirten Göçmen, bu sektöre "olumlu bakanlardan" olduğunu ifade etti.
 
Mehmet Göçmen, Enerjisa olarak bugüne kadar 20 milyar lira civarında yaptığı yatırımın yarısını dağıtım ve perakende tarafına, yarısını da üretim tarafına yaptıklarını söyledi.

Üretim portföyü yönetimlerinin dinamik olacağını kaydeden Göçmen,
"Üretim birimlerimizden değer yaratanlarla devam ederiz. Değer yaratmayanlarla ayrılız. Biz dinamik bir portföy yönetimi göstereceğiz. Bu yüzden 2003'te yapmamıza rağmen bazı doğalgaz santrallerimizi kapattık. Daha çok yeniydi ama ne oldu yüzde kırklı verimleri vardı. Şimdi onların 3-4 misli kapasitede 600 megawatlık Bandırma’ya 60 üzeri verimli yeni bir santral yapıyoruz. Dolayısıyla rekabetçiliğini korumamız için biz sürekli olarak portföyümüzü gözden geçiriyoruz. Biz piyasayı, üretimi böyle görüyoruz" diye konuştu.
Türkiye'de doğalgaz fiyatlarında çapraz uygulanan bir subvansiyon bulunduğuna dikkati çeken Göçmen, şunları kaydetti:
“Doğal gaz piyasasında maliyetleri yansıtmayan fiyatlandırma uygulaması yerine maliyet ve arz-talep esaslı, piyasa odaklı fiyatlandırmaya geçilmesi sağlanmalı. Mecvut sistemde uzun bir dönem içinde maliyet artışlarının yansıtılamadığı fiyatlar bir noktada sürdürülemez hale geliyor. Aynı zamanda tüketimde ve üretimde verimliliği de özendirmiyor. Elektrik üretiminin yaklaşık yarısı doğal gazdan sağlandığından, elektrik piyasasında gerçek anlamda liberalizasyon için de maliyetleri yansıtan, piyasa eksenli doğal gaz fiyatlama uygulamalarının hayata geçmesi gerekiyor. Ne kadar liberalleştirebilirsek, bu sektör o kadar ileriye doğru gider. Tabii sosyal boyutunu da düşünerek, bunu da önemsiyorum. Bu, liberalleşen yapılar istediklerini yapabilirler anlamına gelmiyor.”
 
“Dolayısıyla 2015 sonrası dönemi mümkün olduğu kadar erken sürede şeffaflaştırmanın önemini vurgulamak istiyorum. Bundan sonraki yatırımlarımızın bugünden planlandığı gibi devam edeceğini, hatta bir kısmının hızlanarak devam edeceğini söylemek istiyorum. Güneş enerjisi de başta olmak üzere, öncü uygulamalarımıza da bu dönemde başlayacağız."

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Göçmen, üretim hedeflerinin aşağı çekilip çekilmediğine ilişkin sorulan bir soruya, "Ciromuz 2013 yılında 7 milyar liraydı. Bu yıl da ciromuz yüzde 50’nin üzerinde artış yapacak durumda. Net olarak 7 bin 500 megavatlık üretim hedefimiz ise hiç değişmedi" yanıtını verdi.
 
Enerjisa CEO’su Yetik K. Mert, "Makro koşullar ve piyasa dinamikleri çerçevesinde, hedeflerimize ulaşmakta azami esneklik ve optimum kaynak kullanımı stratejilerimiz ile desteklenmiş, esnek bir yol haritamız olacak. Yatırımlarımızı ve operasyonlarımızı, liberalizasyonda öncü rolümüz ile sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

Yenilikçi yaklaşımlarıyla Türkiye için çok önemli gördükleri enerji verimliliği ve talep yönetimi alanlarında, enerji depolamasında ve güneş enerjisinde de yatırımları olacağı bilgisini veren Mert, inşaat halinde olan 5 üretim projesi (Tufanbeyli, Bandırma 2, Doğançay, Yamanlı, Alpaslan) bulunduğunu, inşa halindeki santral yatırımlarını daha erken devreye alabilmek yönünde çalışmalarının süreceğini söyledi.

“Enerjisa’nın önümüzdeki hedefleri arasında, inşa halindeki yatırımlarımızı hedeflediğimiz takvim içerisinde tamamlamak, Türkiye’nin genel büyümesi ve elektrik talebindeki büyümeye paralel olarak yatırımlarımıza yön vermek, enerji verimliliğinde talep yönetimiyle paydaşlarımıza enerji faturalarını iyileştirecek çözümler sunmak, makro ölçekte Türkiye’nin enerji arz-talep dengesinin daha sürdürülebilir bir yapıya ulaşmasına katkı sağlamak, Türkiye’nin henüz neredeyse hiç değerlendirememiş olduğu güneş enerjisi alanında yatırımlarımızı gerçekleştirmek ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun enerji çözümlerini sunmak var."

Enerjisa'nın, Türkiye elektrik pazarında rekabetçi portföy yapısı ve kar ederek sürdürülebilir bir büyümeyi hedeflediğini belirten Mert, hayata geçirdikleri yatırımlar hakkında da bilgi verdi.

Üretim portföylerindeki yenilenebilir enerji payının yaklaşık yüzde 53’e ulaştığını açıklayan Mert, kurulu gücün enerji kaynaklarına dağılımında yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verdiklerini, Türkiye dağılımına yakın olmasını hedeflediklerini söyledi.

"Elektrik satış faaliyetlerindeki öncü çalışmalarımızla da sektörümüze yön verme ilkemiz dahilinde, pazarın serbestleşmesinden önce hem müşteri hem de pazarın ihtiyaçlarını tanımlayarak serbest tüketici limitinin sıfırlanması süreci için hazırlıklarımızı kararlıklıkla sürdürüyor, pazarın adım adım liberalleşmesini bekliyoruz.

“14 ilde, yaklaşık 20 milyon kullanıcıya dağıtım hizmeti sunuyoruz. 2014 yılı içinde devrini hızla tamamladığımız AYEDAŞ ve Toroslar Bölgeleri için öncelikli hedefimiz, Başkent bölgesinde edindiğimiz 5 yıllık tecrübeyi bu bölgelere de taşıyarak hizmet kalitesini ve verimliliği arttırmak.”
GÖRSEL DOSYALAR