Basın Bültenleri
MENU

Enerjisa bir yenilenebilir enerji projesini daha işletmeye aldı!

ENERJİSA BİR YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJESİNİ DAHA İŞLETMEYE ALDI.
 
ENERJİSA, 186 MW KURULU GÜCE SAHİP KAVŞAK BENDİ HİDROELEKTRİK SANTRALI’NI DEVREYE ALARAK TOPLAM KURULU GÜCÜNÜ 2.560’A ÇIKARDI.
 
ENERJİSA CEO’SU YETİK K. MERT: “TÜRKİYE’NİN ELEKTRİK ENERJİSİ İHTİYACINI ÇEVREYE DUYARLI VE  YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERİ KULLANARAK KARŞILAMAK ÜZERE ÇIKTIĞIMIZ BU YOLDA, YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI ÜRETİM PORTFOYÜMÜZE KATMAYA DEVAM EDİYORUZ. KAVŞAK BENDİ HİDROELEKTRİK SANTRALI’NI DEVREYE ALARAK TOPLAM KURULU GÜCÜMÜZÜ 2.560 MW’A ÇIKARDIK.”
 
ENERJİSA COO’SU HOLGER KREETZ KONUYLA İLGİLİ YAPTIĞI AÇIKLAMADA; “YERLİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ EKONOMİYE KAZANDIRILMASINA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ. BU KAPSAMDA, 2013 YILINDA YAKLAŞIK 600 MW KURULU GÜCE SAHİP 7 HİDROELEKTRİK SANTRALINI DEVREYE ALDIK. PORTFÖYÜMÜZDEKİ YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYINI ARTTIRMAK ÜZERE ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDEREK KAVŞAK BENDİ HİDROELEKTRİK SANTRALI’NI TAM KAPASİTE İLE DEVREYE ALDIK VE BÖYLECE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN ÜRETİM PORTFÖYÜMÜZDEKİ  PAYI YAKLAŞIK %50’YE ULAŞMIŞ OLDU.”
 
Enerjisa, 5.000 MW kurulu güç hedefi doğrultusunda portföyünde yenilenebilir enerjinin payını arttırarak üretim santrallarını devreye almaya devam ediyor. Enerjisa, işletmedeki, lisans alması uygun bulunan, inşa halindeki ve mühendislik çalışmaları süren projeleri ile 5.000 MW kurulu güç hedefine ulaşmayı şimdiden garanti altına almıştır.
 
2013 yılında ilk ünitesi devreye alınan Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın kabülü ile tam kapasite üretime başladı. Adana Seyhan Nehri’nin üzerine inşaa edilen, 2008 yılında proje inşaatına başlanılan Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı, Enerjisa’nın Seyhan nehri üzerindeki en yüksek kurulu güce santrali olma özelliğini taşıyor. 186 MW kurulu gücü ile Kavşak Bendi hidroelektrik santralının üretime başlamasıyla, Enerjisa bugün geldiği noktada 2.560 MW kurulu güce ulaşmış oldu.
 
Enerjisa CEO’su Yetik K. Mert; “Türkiye’nin elektrik enerjisi ihtiyacini çevreye duyarlı ve yenilikçi teknolojiler ile karşilamak üzere çiktiğimiz bu yolda yenilenebilir enerji kaynaklarini üretim portfoyümüze katmaya devam ediyoruz. Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı’nı tam kapasite devreye alarak toplam kurulu gücümüzü 2.560 MW’a çıkardık.” şeklinde konuştu.
 
Enerjisa COO’su Holger Kreetz konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, 2013 yılında yaklaşık 600 MW kurulu güce sahip 7 hidroelektrik santralını devreye aldık. Portföyümüzdeki yenilenebilir enerjinin payını arttırmak üzere çalışmalarımıza devam ederek Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı’nı tam kapasite ile devreye aldık ve böylece yenilenebilir enerjinin üretim portföyümüzdeki  payı yaklaşık %50’ye ulaşmış oldu.”
 
Sabancı Holding ve E.ON ortaklığında sektördeki öncü ve lider konumunu güçlendirerek bölgesel bir güç olmayı hedefleyen Enerjisa, Türkiye elektrik ve doğal gaz sektörlerinin her anlamda sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaya devam edecek.
GÖRSEL DOSYALAR