Basın Bültenleri
MENU

Capital Dergisi ile CEO Röportaj / Ocak 2017

Türkiye enerji sektörünü ve Enerjisa’nın buradaki rolünü bize kısaca değerlendirebilir misiniz?

Elektrik Enerjisi sektörü:

Türkiye’nin toplam nihai enerji tüketiminin %21’ini oluşturan ve halkın temel gereksinimlerini karşılayan elektrik sektörü ekonominin büyümesi ve sürdürülebilirliği için vazgeçilmezdir – ülkenin gelişmişliğini gösterir

Üretim kapasitesindeki artış 2000’lerin başında talep artışının gerisinde seyretmiş olsa da, son beş yıl içerisinde - geçmiş yıllarda yatırım kararı alınan projelerin de hayata geçmesiyle, %8 gibi çok yüksek bir büyüme oranı sergilemiştir.

Elektrik enerjisi sektörünün gelişimini 4 boyutta inceleyebiliriz

Sürdürülebilirlik:

 • Üretim yatırımları devam, +5400 MW, %7
 • Yerli ve yenilenebilir üretime konsantrasyon arttı
 • Finansal sürdürülebilirlik için YEKDEM, linyit ve doğal gazda mekanizmalar gelişti
 • Nihai tüketici, müşteri memnuniyeti sektörün odağına geldi, servis kalitesine…
 • Büyümeler istihdamı destekledi
 • Çok sevindirici ki artık İSG de sektörün önceliği haline geldi

Serbestleşme:

 • Kamunun büyük oyuncu olmadan, düzenleyici ve denetleyici rolü, stratejik yatırım ve altyapıya odaklandığı
 • Özel sektörün üretimdeki payı arttı %59’dan %62’ye, ama hala az
 • EPİAŞ kuruldu, ancak henüz tam anlamıyla devreye giremedi
 • Ticareti yapılan miktar üretimin hala yarısı – piyasa derinliği yok, halbukl Avrupa’da 7-8 misli, doğal gaz hala yok
 • Serbest tüketici limiti 130 TL’den 125 TL’ye az da olsa düştü, 200’ün üzerinde oyuncu var ama oyun yok
 • Serbestleşme az da olsa devam etti

Öngörülebilirlik:

 • Dünyada hiç bir pazar veya hiç bir ülkedeki ekonomik ortamı öngörülebilir değil
 • Regulasyon: Stratejik Plan revize edildi,
 • Fiyatlar geçmiş beklentilerin çok altında kaldı, amacı iyi olsa da her müdahale öngörülebilirliği yok ediyor
 • Dağıtımda 5 yıllık tarifeler belirlendi
 • Sektörün paydaşları olarak bu konuyu yönetmek zorundayız. Kamu ve tüm paydaşlar - çok değişmeyen vizyon, stratejiler ve düzenlemeler

Teknoloji:

 • Enerji sektörü çevresel ve finansal sürdürülebilirliliği olan teknoloji bazlı bir değişim ve dönüşüm geçirmektedir.
 • Kaynak olarak dışa bağlı olsak da ekipman olarak bu bağımlılığı azaltmayı konuşuyoruz
 • Daha verimli üretim, iletim ve tüketim teknolojileri gündeme daha fazla gelmeye başladı

Enerjisa’nın rolü:

Enerjisa enerji sektörünün özel sektöre açık tüm iş kollarında faaliyet gösteriyor. En büyüğüz.

Üretim: en büyük özel sektör üreticisi, özel sektör içinde dağılmış bir yapıda %7

Ticaret: Piyasalardaki en büyük ticaret hacim %25

Dağıtım: 20 milyon nüfus, m2, km %25

Satış: 9 milyon müşteri, %25

Enerjisa olarak bu ülkenin geleceğine olan inancımız tam;

Bu inanç ile bugüne kadar yaptığımız 11 milyar US$ üzerine her yıl yenilerini ekleyerek yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza hiç ara vermeden devam ediyoruz.

 “Türkiye varsa Biz de varız”

Sektörümüzde sizin okurlarınız tarafından 8.kez en beğenilen şirket olarak seçildik.

Enerjisa sektörünün lideri konumunda. Özellikle son yıllarda size bu başarıyı getiren en fazla öne çıkan 3 özelliğinizi sayar mısınız?

 • İnsan odaklılık – çalışan, müşteri, İSG, vb – Paydaşlara fayda sağlamak
 • Vizyon’a inanmak ve uzun vadeli planlar yapmak
 • Ama bununla birlikte esnek olabilmek: Piyasa koşullarına göre hızlı karar alınabilen, yatırımlarımızı ihtiyaçlar paralelinde esnetebilen bir organizasyon

Büyürken özellikle hangi sorunlarla karşılaştınız ve karşılaşıyorsunuz?

 • Serbestleşmenin gecikmesi
 • Talep ve arz dengesinin değişmesi ve buna bağlı fiyatların düşmesi
 • Regülasyonda oyun ortasında kuralların değişmesi

10 ay önce CEO olarak atandınız. Öncelikleriniz neydi, ne kadarını gerçekleştirdiniz?

20 yılda hayata geçirdiği çalışmalarla Türkiye’nin Enerjisi olmuş büyük bir markanın/TR’nin en büyük enerji şirketine CEO olmak büyük bir sorumluluk.

 • Önce iyi bir ekip olmakla başladım işe. Türkiye’nin en iyi profesyonelleri ile çalışıyorum. Hedef ve gönül birliği sağladık. 8 yıldır Enerjisa’daydım (ticaret, dağıtım, satış) şirketin dinamiklerini biliyor olmam avantaj idi.
 • Bu kadar kompleks bir yapıyı ancak basit yönetebilirsiniz. 4 öncelik belirledim:
  • Finansal sürdürülebilirliği sağlamak, bu kapsamda sağlıklı bir bilançoya sahip olmak
  • Risklerimizi yönetebilmek,
  • Odaklanacağımız iş alanlarını belirlemek
  • Teknolojiyi ve inovasyonu kullanarak büyüme alanlarını belirlemek
 • Bütün bunlara inanan bir ekibiniz varsa, herkes paydaşlara fayda sağlamak için çalışınca bunun meyvesini alıyorsunuz.

2016 Türkiye’de herkes için zor bir yıldı. Enerjisa için karlılık ve satış anlamında nasıl bir yıl geçirdiniz? Hedeflerinizi tutturdunuz mu?

Enerjisa’nın 2016 performansı çok iyiydi. Hedeflerimizi gerçekleştirdik. 2016 kolay bir yıl olmadı. Terör ve özellikle güney bölgelerimizde savaş ortamında kaotik bir yıl geçirdik. Ülkesini seven bir vatandaş olarak – beraber üzüldük. 

Yeni yıla Rusya krizi ile girmiştik – Bu vesileyle arz güvenliği ve kaynak çeşitliliği ciddi gündeme geldi. 

Kanun’da temel değişiklikler oldu, Stratejik Plan revize ediliyor, birçok yeni düzenleme yapıldı. 

Ekonomide; piyasalar ve kurlardaki dalgalanma malumunuz. 

Buna rağmen Enerjisa’nın 2016 performansı çok iyiydi.

Satışlarımızda da büyürken, operasyonel karlılığımızı %40’ın üzerinde bir artış ile kapatmayı başardık.

Tüm işlerimizde operasyonel mükemmeliğe odaklanarak maliyetlerimizi kontrol etmeye başladık. 

Tüm alanlarda Borçlarımızı ve risklerimizi daha etkin yönetmeye başladık, kurlardaki dalgalanmaya rağmen nakit akımında sıkıntı yaşamadık.

Üretim yatırımlarımızda yerli kaynaklarla üretim yapan, ülkemizin enerji arz güvenliğine ve enerji ithalat faturasının azaltılmasına önemli katkı sağlayacak bir yatırım olan Tufanbeyli santrali ile birlikte Bandırma’daki ikinci doğalgaz ve Yamanlı’daki hidroelektrik santralimizi devreye aldık. 

Ticarette piyasanın derinliğine katkıda sağlayacak yeni ürünler geliştirdik. 2018 yılı için ticaret hacimlerini oluşturduk. 

Dağıtım alanında 1,2 milyar TL yatırım gerçekleştirerek şebekemizi büyüttük ve yenilemeye devam ettik. 

Hem bu yatırımlarımızın finansmanı hem de doğru risk yönetimi için sektörün ilk TÜFE’ye endeksli tahvil ihracını gerçekleştirdik.

Çağrı merkezlerimizin kapasitesini 3 katına çıkararak %99’un üzerinde çağrı karşılama oranına ulaştık. 

Satış faaliyetlerimizde 9 milyon müşterimizin memnuniyeti için özel hizmet ve çözümler geliştirdik, ülke çağında tasarruf kampanyamızı başlattık. 

2017’de yeni planlarınız neler? / Enerjisa 2017 yılı için Türkiye’de hangi alanda yatırım planlıyor?

Biz büyümeye devam edeceğiz, bu büyüme zaman zaman şekil değiştirebilecek. Bazen kapasiteniz, bazen cironuz, bazen karlılığınız bazen de çalışan sayınız ile büyürsünüz. 

Yatırımlarımız dağıtım ve satış kollarında, hem mevcut işlerimize hem de yeni müşteri çözümlerine yönelik olacak. Aynı zamanda yenilenebilir kaynaklara yönelik yatırımlara odaklanıyoruz. 

Esas yatırımımız insana olacak. İnsan bu denklemdeki en önemli faktör ve onlara değer sağlamak en büyük önceliğimiz. Ülkemize, insanımıza nasıl değer katabiliriz diye düşündük.  Aralığın ilk haftası başlattığımız önemli bir kampanyamız vardı. Türkiye’nin en önemli konularından biri olan enerji tasarrufu konusunda insanımıza farkındalık yaratmak için  Enerjini Koru hareketini başlattık. Bu hareketimizi TV’lerde reklamlarımızla, digital platformlarda önerilerimizle anlatıyoruz. 

2017 yılı için Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin genel beklentileriniz neler?

 • Dünya genelinde ekonomik ve siyasi mecralarda öngörülebilirliğin azaldığını, değişmez denen dengelerin değiştiğini görüyoruz.
 • Türkiye de bu döngünün içerisinde kendine özel faktörlerin de katkısıyla (jeopolitik konum, terör olaylarında artış, vb) berlirsizliği yönetmeye çalışıyor.
 • 2017’de büyümenin dünya genelinde ve Türkiye özelinde daha zor olacağı bir yıla giriyoruz.
 • Ekonominin buna rağmen 3-3.5% aralığında büyüyeceğini tahmin ediyoruz. Aynı şekilde elektrik sektörünün de benzer oranlarda büyümesini öngörüyoruz.

Enerjisa olarak önümüzdeki dönemde büyüme stratejiniz ne olacak?

Üretim, dağıtım ve perakende satış anlamında önümüzdeki 5 senedeki hedefleriniz nelerdir?


Konvansyonel üretim yatırımlarımızı tamamladık.

Türkiye’nin en geniş proje portföylerinden birine sahibiz.

Yerli ve yenilenebilir ve milli kaynak kullanımını önemsiyoruz.

Büyüme kapasitesi artık rüzgar ve güneşte - biz de bu alana odaklanacağız.

Odağımızda müşteri var: yani dağıtım ve satış. Önümüzdeki dönemde her yıl 1,2 milyar TL dağıtım yatırımı planladık. 

Büyüme olarak müşteri odaklı çözümler 

Dağıtımda operasyonel mükemmellik ve verimlilik, şebeke iyileştirme yatırımlarına devam, ARGE ve teknoloji

Müşteri odaklı, inovatif özel hizmet ve çözümler

 

Enerjisa için ortak arayışınız var mı?  

Yok. Finansal sürdürülebilirlik, operasyonel mükemmellik ve tüm kurumsallaşma adımlarını tamamlayarak, artık halka arzı planladığımız bir döneme girdik.

Sabancı Holding yada Enerjisa olarak İsrail’den gelmesi planlanan doğalgaz boru hattı projesi ile ilgilenecek misiniz?

Türkiye’nin en çok gaz tüketen özel sektör elektrik üreticisiyiz – yaklaşık 1550 MW

Arz güvenliğine önem veriyoruz

İş geliştirme anlamında ilgi alanımızda

Önümüzdeki dönemde hangi yeni alanlara yoğunlaşmayı düşünüyorsunuz?

Az önce bahsettiğim önümüzdeki 5 yıl içinde odaklanacağımız alanların hepsi burada da geçerli

Alternatif enerji kanallarına girmeyi düşünüyor musunuz? 

Dağıtık üretim

Talep katılımı

Diğer alternatif enerji kanallarını da verimlilik ve karlılık odaklı değerlendirmeye devam ediyoruz.

Dünyada enerji sektörü sıkıntı yaşarken, siz büyümeyi nasıl başarıyorsunuz?

-Enerji sektörü uzun vadeli yatırımların hayata geçirildiği ve bu sebepten öngörülebilirliğin yüksek olması gereken bir alan.
-Dünyada hiç bir pazar veya hiç bir ülkedeki ekonomik ortamı öngörülebilir değil.
-Biz esnek/dinamik portföy yönetimi ile yatırımlarımızı sektör/ülke/dünya trendleri ve ihtiyaçlarını gözeterek konumlandırıyoruz.
-Bu bize öngördüğümüz performansa ulaşma şansı tanıyor.

Finansal açıdan;

-Kurlardaki artış çok doğal bir sonuç olarak sektördeki finansal yükü arttırarak yatırımların geri dönüşünü olumsuz etkiliyor.
-Bizim borçlarımızın önemli bir bölümü Türk Lirası cinsinden. Zamanlı gerçekleştirdiğimiz hedge’ler de kur artışından çok negatif etkilenmememizi sağladı.

Ana mesaj:

Biz ülkemizin geleceğe ümitle bakıyoruz. Büyüme hedeflerimizi de bu perspektifle belirliyoruz ve inanıyoruz.
Türkiye varsa biz de varız.

Sizce sektörün gelişiminin önündeki en büyük engeller neler?

Röportajın başında bahsettiğim gibi:

 • Serbestleşmenin gecikmesi
 • Talep ve arz dengesinin değişmesi ve buna bağlı fiyatların düşmesi
 • Regülasyonda oyun ortasında kuralların değişmesi

 

Enerjide tüketici trendleri ne yönde?

Tüketici trendlerini çok yakından takip ediyoruz.

 1. En öne çıkan trendlerden birinin tasarruf olduğunu gördük:

Bağımsız şirketler tarafından yapılan araştırmalara göre halkımızın yüzde 50’sinin gündeminde elektrik tasarrufu buluyor. Ancak tasarruf konusunda ne yapabileceğini tam olarak bilemiyor. Diğer yarısı ise onlar için çok önemli olsa da gündemine almıyor.

Biz de tam bu noktada yeni kampanyamızı/hareketimizi hazırladık.

Düşünebilirsiniz ki, kendi sattığınız ürünün tüketimini azaltmaya çalışmak nasıl bir strateji? J

Amacımız: Hem makro seviyede ülkemize hem de insanımıza katkı sağlamak.

Sadece hane halkının yıllık enerji tüketiminden sağlanabilecek yüzde 1’lik yani 600 bin megavatlık düşüş, 130 milyon lira tasarruf anlamına geliyor.

Türkiye’deki tüm bireylerin bu konuda sorumlu olmaları için herkesin günlük hayatlarında kolaylıkla uygulayabilecekleri en etkilini tasarruf önerilerini paylaşıyoruz.

Tüketiciler aynı zamanda www.enerjinikoru.com sitemizde bulunan uygulama ile herkes kullanım alışkanlıklarını ölçebiliyor ve enerji tasarrufu konusunda bilmeleri gereken yöntemlere ulaşabiliyor.

 1. Bir de müşterilerin kendi elektriklerini kendi yerlerinde üretebilecekleri – yani bize rakip olabilecekleri – sistemler üzerinde çalışıyoruz.

 

Sektör önümüzdeki 5-10 yıllık süreçte nereye ulaşacak? Sektöre sizce kaç yeni oyuncu katılacak, bu rekabeti nasıl etkileyecek?

-Tüm dinamikleriyle tamamen liberalleşmiş bir elektrik enerjisi sektörü oluşacak.(üretim, toptan satış ve perakende)

-Biz yeni oyuncuların girmesini, rekabeti destekliyoruz.

-Ancak rekabetin olduğu yerde gelişebilir, daha iyisi için yüksek hedefler koyarsınız.

-Böylece müşteriler daha iyi hizmet/servis alır.

Röportajı yapan: Aslı Sözbilir

 

 

GÖRSEL DOSYALAR