Dağıtık Üretim
MENU

Yerinde Üretim

Yerinde Üretim
 • Enerjinin tüketildiği yerde üretilmesinin ortaya çıkaracağı ticari ve teknik faydanın müşterilere sunulabilmesi adına fizibilite, dizayn, satın alma, yatırım, kurulum, işletme ve bakım süreçlerinin Enerjisa tarafından yürütüleceği bir iş modeli ile müşterilere uzun süreli hizmet kontratları teklif edilmektedir.  Bu iş modelinde yapılan etüt ve fizibilite çalışmaları sonrasında müşteri ihtiyaçları tespit edilir ve dizayn çalışması yapılır. Teknoloji ve ekipman seçimi Enerjisa sorumluluğundadır. Herhangi bir teknoloji türüne bağlı kalmaksızın mevcut tesisin enerji ihtiyaçlarına göre kojenerasyon, trijenerasyon, fotovoltaik güneş, rüzgar, biyokütle, atık ısı teknolojileri kullanılabilir. Müşteriler ile imzalanan sözleşmelerin süresi kullanılan ekipmanın ekonomik ömründen kısa ise, sözleşme süresi sonunda ekipman başka lokasyonlarda kullanılmak üzere müşteri tesisinden sökülebileceği gibi, yapılacak anlaşma şartları paralelinde ekipman bedeli karşılığında müşterilere de bırakılabilir.

Sistemlerimiz
 • Kojenerasyon-Trijenerasyon

  Kojenerasyon enerjinin hem elektrik hem de ısı formlarında aynı sistemden beraberce üretilmesidir. Bu yöntem ile, iki enerji formunun da tek tek kendi başlarına ayrı yerlerde üretilmesinden daha ekonomik neticeler elde edilmektedir. Sistemin kojenerasyon şeklinde kullanılması halinde sistemden dışarıya atılacak olan ısı enerjisinin büyük bir bölümü de kullanılabilir enerjiye dönüştürülerek toplam enerji girişinin % 70-90 arasında değerlendirilmesi sağlanabilir.

   

  Fotovoltaik Sistemler

  Güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren sistemlere "Fotovoltaik Sistemler" denir. Güneş enerjisini DC (doğru akım) elektrik enerjisine çeviren ekipman, güneş pili olarak da bilinen fotovoltaik panellerdir. Fotovoltaik sistemlerde fotovoltaik panellerin yanı sıra, akü, şarj regülatörü, solar evirici ve şalt ekipmanı bulunur.

  Aküler elektrik enerjisi depolamada kullanılırken, şarj regülatörleri akülerin şarj kontrolünü sağlar. Solar eviriciler, fotovoltaik panellerde üretilen DC elektrik enerjisini AC elektrik enerjisine çevirir. Sistemdeki şalt ekipmanı, sistemin enerji üretimini, dağıtımını, kontrolünü ve güvenliğini sağlar.

Nasıl Yapıyoruz?
  1. Müşteriyle ilk iletişimin kurulması ve proje konseptinin oluşturulması
  • İş modelinin tanıtılması
  • Gerekli bilgilerin tedarik edilmesi
  • Ön fizibilitenin yapılması
  1. Müşteri saha ziyareti ve bağlayıcılığı olmayan teklifin sunulması
  • Tesisin mevcut durumunun incelenmesi
  • Kurulum yapılcak yerin belirlenmesi
  • Bağlantı noktalarının tespit edilmesi
  • Fizibilite çalışmasının tamamlanması ve teklifin sunulması
  1. Detaylı değerlendirme, dizayn ve bağlayıcı teklifin sunulması
  • Sahada detaylı dizayn çalışması yapılması
  • Fizibilite çalışmasının detaylandırılması
  • Sözleşme taslağının paylaşılması
  1. Müzakere, detaylı dizaynın tamamlanması ve kontratın imzalanması
  • Taslak sözleşmenin müşteri ihtiyaç ve beklentilerine gore sonuçlandırılması
  • Sözleşmelerin(Müşteri, ekipman tedarik ve bakım) imzalanması
  1. Enerjisa tarafından satın almanın gerçekleştirilmesi
  • Ekipman tedarik ihalesinin tamamlanması
  1. İş planının yapılması ve projenin başlatılması
  • İş planının oluşturlması
  • Düzenli proje gözden geçirme toplantılarının yapılması
  1. Yasal izin başvurularının Enerjisa tarafından tamamlanması ve izin süreçlerinin takibi
  • Bağlantı görüşünün alınması
  • TEDAŞ proje dosyasının hazırlanması ve onaya sunulması
  • Kabul başvuru işlemi takibinin yapılması
  1. Ekipmanın sahada kurulması, kabullerin yapılması ve devreye alma
  • Proje yönetimi
  • Teknik controller
  • ISG Denetimleri
  • Kabul ve devreye alma süreçleri
  1. Performans kontrolü ve bakımı
  • Tesisin işletilmesi
  • Uzaktan kontrolü
  • Rutin bakım işlermlerinin yapılması
  • Arıza durumlarına müdahale

Ne Değer Katıyoruz?
 • Enerjisa olarak;

  • 19 yıllık enerji sektörü tecrübesi ve 4000 MW’a yaklaşan yatırım tecrübesi ile dizayn ve mühendislik alanlarına katma değer yaratıyoruz,
  • Uzman proje yönetim ekibimiz ile kurulum uygulamalarının zamanında ve sorunsuz gerçekleştirilmesini sağlıyoruz,
  • Mevzuat ve izin süreçlerindeki tecrübelerimiz ile onay süreçlerinin problemsiz tamamlanmasını sağlıyoruz,
  • 1052 MW’lık doğalgaz santrali portföyümüzden gelen işletme tecrübesini işimize yansıtıyoruz,
  • Enerjinin mevcut sistemden daha verimli bir şekilde üretilmesini sağlayarak enerji maliyetlerinde düşüş sağlıyoruz,
  • Kesintisiz ve güvenilir enerji tedariki ile ürün ve verim kayıplarının en aza indirilmesini sağlıyoruz.

Yönetmelikler
 • 2013 yılında elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretime ilişkin yönetmeliğin çıkması ile 1MW altında lisans alma gerekliliği olmaksızın tüketicilerin dağıtım şebekelerine elektrik verebilme hakları olmuştur. Bu yol ile küçük ölçekli üretim tesislerinin ülke ekonomisine kazandırılması, elektrik şebekesinde meydana gelen kayıp miktarlarının azaltılması, arz güvenliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

   

   

  Teşvikler;

  • Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik ile beraber elektrik abonesi olan herkes ( gerçek veya tüzel kişi) lisanssız elektrik üretim tesisi kurabilir.
  • Kurulan bu tesislerde üretilen enerjinin kullanım fazlası ulusal sisteme aşağıdaki fiyatlar üzerinden satılabilir.

   

  TESİS TİPİ

  TEŞVİK (US Cent/kWh)

  Rüzgar

  7,3

  Fotovoltaik Güneş

  13,3

  Yoğunlaştırılmış Güneş

  13,3

  Hidroelektrik

  7,3

  Biyokütle

  13,3

  Jeotermal

  10,5

Projelerimiz
 • Sabancı Üniversitesi-Kojenerasyon Tesisi:

  Tuzla mevkiinde bulunan Sabancı Üniversitesi Kampüsü içerisinde 2,4 MW kapasitesinde kurulan kojenerasyon tesisi ile sayesinde yıllık 12 GWh elektrik;  10.3 GWh ısı enerjisi üretilmekte olup  uzun vadeli hizmet sözleşmesi kapsamında işletme ve bakım işlemleri Enerjisa tarafından yapılmaktadır. Üniversitenin mevcut sistemlerine ek olarak yapılan bu proje ile üniversitenin enerji verimliliği yüksek oranda arttırılmıştır.

   
  Sabancı Üniversitesi-Güneş Santrali:

  Sabancı Üniversitesi binalarından bir tanesinin üzerine aynı zamanda, Enerjisa tarafından 100 KW gücünde güneş santrali kurulmuştur. Bu santral ile, yıllık 134.000 KWh elektrik enerjisi üretilerek üniversitenin yeşil ve temiz enerji kullanması sağlanmış ve sürdürülebilir enerji üretimine büyük katkıda bulunulmuştur.