Dağıtık Üretim
MENU

Talep Tarafı Katılımı, Alternatif Enerji Çözümleri | Enerjisa

Elektrik piyasasında arz-talep dengesinin sağlanmasında üretim santrallarının yanı sıra, elektrik tüketim rejimlerinde esnek olabilen müşterilerin de rol alması ön görülmektedir. Gerekli mevzuat değişikliklerinin TEİAŞ ve EPDK tarafından tamamlanması sonrasında, müşterilerin esnek yüklerinin elektrik piyasasında değerlendirilmesine yönelik gerekli izleme ve kontrol sistemlerinin kurulması, çoklu müşteri noktalarının sisteme dahil edilebilmesine yönelik otomasyon altyapısının tesis edilmesi söz konusu olacaktır. Talep tarafı katılımına ilişkin uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli altyapının kurulması paralelinde müşteri süreçlerinin analiz edilmesi ve esnek yüklerin tespit edilmesi de önemlidir.

TEİAŞ ve EPDK tarafından talep tarafı katılımı yapı ve yasalarının oluşturulması, 2016 yılı içerisinde planlanmaktadır. Enerjisa’nın da içinde yer aldığı pilot projenin tamamlanmasından sonra mevzuat oluşturulacaktır. Tüm yapı oluşturulduktan sonra Enerjisa, talep tarafı katılımı alanında piyasada aktif rol alacaktır.